Monitoring / Pest Control

Monitoring / Pest Control 

Znaczenie Pest Control dla przemysłu spożywczego:

Presja szkodników na zakład produkujący żywność

Zakład produkcyjny „emituje” zapach pokarmu do otoczenia, ciepło i wodę – atrakcyjne dla szkodników, jest więc pod ciągłą ich presją...Dlatego tak istotny jest monitoring w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Szkody wyrządzane przez szkodniki:

 • Szczury niszczą budynki i instalacje,  powodują wysokie zagrożenie pożarem i porażenia prądem w wyniku uszkodzeń kabli elektrycznych
 • szczury kopiące nory mogą powodować osunięcia się ziemi lub zawalenie brzegów kanałów i rowów, co może prowadzić do powodzi,
 • gryzonie gryzą napotkane przeszkody,
 • niszczą warstwę izolacyjną, przewody elektryczne, komputerowe i wodociągowe, konstrukcje i wyposażenie budynków,
 • młode szczury mogą przedostawać się przez otwory o średnicy 12mm, myszy przechodzą przez otwory o średnicy 6 mm,
 • myszy i szczury mogą biegać po pionowych ścianach oraz kablach i linach, dobrze pływają i nurkują,
 • myszy skaczą wzwyż na wysokość 30 cm, a szczury na wysokość 90 cm,
 • szczur wędrowny zjada w ciągu 10 dni tyle, ile sam waży, czyli około 28 g pożywienia w ciągu dnia
 • 100 szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów zjada tyle pokarmu, ile jeden człowiek w silnie zasiedlonym magazynie 500 szczurów śniadych pozbawia żywności 20 ludzi
 • mysz domowa jest bardzo żarłoczna, zjada bardzo dużo produktów żywnościowych, a dziesięć razy więcej zanieczyszcza
 • w ciągu doby szczur wydala i pozostawia w produktach 20 grudek kału i 16 ml moczu
 • w ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia w produkcie, w którym żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 l moczu.

 

Monitoring (Pest Control) - jest to najważniejszy etap dezynsekcji i deratyzacji w zakładzie. Powinien być przeprowadzony szczególnie dokładnie na samym początku po lustracji zerowej obiektu i analizie ryzyka, a następnie prowadzony ciągle.

Monitoring - jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników. Monitoring (pest control) powinien być prowadzony ciągle, niezależnie od tego czy widoczne są ślady obecności gryzoni lub insektów czy też nie. Ciągłe prowadzenie kontroli umożliwia szybką reakcję w momencie pojawienia się zagrożenia.

Metody monitoringu

 1. Wywiad: informacje uzyskane od koordynatora programu zwalczania szkodników. Każde zauważenie szkodników, ich śladów żerowania, odchodów i innych oznak występowania musi być natychmiast zgłaszane koordynatorowi przez pracowników zakładu i zapisywane przez koordynatora, a następnie przekazane pracownikowi firmy DDD.
 2. Inspekcja wizualna:przeprowadzana przez pracowników firmy DDD podczas roboczych wizyt.
 3. Przegląd urządzeń do monitorowania:czyli różnego rodzaju pułapek (chwytacze, detektory, lampy) oraz karmników deratyzacyjnych.

Cele lustracji zerowej:

 • Określenie czy na terenie Zakładu i w budynkach występują szkodniki i jakie;
 • Rozpoznanie stopnia zagrożenia ze strony szkodników;
 • Poznanie dróg, którymi szkodniki mogą dostać się na teren Zakładu i do budynków;
 • Określenie, czy na terenie Zakładu i w budynkach szkodniki znajdują korzystne warunki do rozwoju;
 • Określenie działań mających na celu zabezpieczenie Zakładu przed szkodnikami w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi wdrożenia systemu monitorowanego zwalczania szkodników w przedsiębiorstwie. 
   
  Prowadzimy nadzór DDD nad powierzonymi obiektami zgodnie ze standardami GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, Tesco Standard oraz zintegrowanymi systemami zarządzania jakością ISO 14000 i 22000