Dezynsekcja gazowa - fumigacja

Zabiegi fumigacji wykonuje się głównie w przemysle drzewnym, w rolnictwie (fumigacja zboża) i ogrodnictwie (zwalczanie kretów).Zabiegi stosowane są w: młynach, kaszarniach, płatkarniach, wytwórniach pasz, słodowniach, wytwórniach nasion, elewatorach, magazynach płaskich, zbiornikach na zboże. 


Zabiegom poddawane są: puste pomieszczenia, zboża, nasiona, produkty przemiału zboża, palety i elementy drewniane, a także kontenery i środki transportu. 


Główną zaletą fumigacji jest wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników oraz neutralność zabiegu na dezynsekowany materiał. Zabiegi fumigacji fosforowodorem mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowane technicy ddd, posiadający stosowne certyfikaty.