DEZYNSEKCJA

Dezynsekcja to zabieg stosowany w celu wyeliminowania szkodliwych i uciążliwych insektów i owadów latających, biegających, ich jaj oraz larw. Metoda umożliwia skuteczne zwalczanie szkodników w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz magazynach spożywczych.

Dezynsekcję  wykonuje się przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Metodą dezynsekcji zwalcza się owady powodujące zagrożenie sanitarne (prusaki, karaluchy, pluskwy, rybiki, mrówki, mole, muchy, osy, szerszenie, obrzeżki, meszki i inne), a także szkodniki magazynowe (m.in.: wołki, trojszyki, mkliki, omacnice, rozkruszki , chrząszcze i inne).

 

W celu ograniczenia dostępu insektów do obiektów zaleca się: 

  • Utrzymywać czystość w pomieszczeniach,
  • Dbać o owadoszczelność pomieszczeń,
  • Trzymać żywność w szczelinie zamkniętych pojemnikach, dotyczy pomieszczeń socjalnych,
  • Dbać o higienę i czystość pomieszczeń na odpady lub miejsca zsypów odpadów,
  • Zamykać drzwi i bramy, a okna wyposażyć w siatki przeciw owadom.

Pomieszczenia po zakończeniu zabiegu dezynsekcji muszą zostać opuszczone na około 2 godziny. Należy wywietrzyć pomieszczenia poddane zabiegowi. Umyć okna i wszystkie inne powierzchnie wodą, zwłaszcza te które służą przygotowywaniu lub przechowywaniu pożywienia.