DERATYZACJA – zwalczanie gryzoni

Deratyzacja to zabiegi mające na celu zwalczanie wszelkiego rodzaju gryzoni takich jak myszy i szczury.

Gryzonie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczury i myszy przyczyniają się do rozprzestrzeniania się groźnych chorób zakaźnych. Gryzonie powodują również szkody gospodarcze, zanieczyszczając i niszcząc żywność oraz surowce. Powodują również uszkodzenia urządzeń i maszyn produkcyjnych. Gryzonie potrafią również dokonać poważnych zniszczeń instalacji elektrycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz konstrukcji budynków.

Zabieg deratyzacji przeprowadza się za pomocą środków chemicznych lub fizycznych. Przy zabiegach deratyzacji wewnątrz obiektów do zwalczania gryzoni najczęściej stosuje się urządzenia mechaniczne, takie jak pułapki żywołowne służące do odławiania gryzoni oraz pułapki zatrzaskowe. Na zewnątrz budynków używa się stacji deratyzacyjnych, w których stosowane są preparaty deratyzacyjne o stałej formulacji oparte na substancjach wabiących oraz substancji czynnej, zazwyczaj są to antykoagulanty – warfaryny.

Obowiązek deratyzacji obejmuje obiekty takie jak:

  • zakłady wytwarzania i przetwórstwa żywności,
  • budynki wielolokalowe podpiwniczone,
  • lokale gastronomiczne,
  • obiekty handlowe branży spożywczej,
  • magazyny żywności i płodów rolnych,
  • gospodarstwa rolne i hodowlane,
  • szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
  • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
  • obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
  • sieć kanalizacji sanitarnej.

 

Jak często przeprowadza się deratyzację? 

Powszechnie uważa się, zwłaszcza wśród osób nieobeznanych z tematem, że likwidacja gryzoni na terenie budynku wymagana jest tylko wtedy, gdy pojawia się problem. Takie podejście jest błędne, nawet w przypadku prywatnych posesji. Dla wielu działalności, deratyzacja firmy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Obiekty handlowe, takie jak sklepy, lokale gastronomiczne, hotele, szpitale, magazyny żywności, akademiki czy miejsca składowania odpadów, podlegają ogólnopolskim ustawom o utrzymaniu czystości w gminach oraz przeciwdziałaniu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi. Na tej podstawie nieprzeprowadzona w odpowiednim terminie deratyzacja sklepów lub innych miejsc przechowywania żywności podlega karze grzywny.

Wiele gmin ustala jako standard obowiązek przeprowadzania powszechnej deratyzacji dwa razy w ciągu roku: na wiosnę i jesienią. Regularność w tej kwestii jest niezwykle ważna, ponieważ gryzonie nie tylko niszczą wszelkie zapasy pożywienia, ale również mogą roznosić groźne dla życia człowieka bakterie i wirusy. Należy przez cały rok stosować się do zasad profilaktyki i na bieżąco monitorować sytuację.

 

Profilaktyka 

W zabezpieczaniu obiektów przed gryzoniami bardzo ważną rolę pełni profilaktyka. Wszelkie nieszczelności obiektów, ścian, drzwi, okien, otworów technologicznych powinny być na bieżąco naprawiane. Nawet niewielkie nieszczelności już od 5 mm umożliwiają niewielkim gryzoniom przedostawanie się do budynków.

 

PROFILAKTYKA 

Wszystkie otwory wejściowe do obiektów powinny być dokładnie zamykane i uszczelnione. Należy również zabezpieczyć otwory ściekowe i kanalizacyjne. Powinny być zabezpieczone kratkami.

Konieczne jest również właściwe utrzymanie terenu zewnętrznego wokoło obiektu. Na terenie wokół obiektu trawa musi być krótko przycięta. Należy przycinać krzewy i zarośla. Regulacja zieleni eliminuje naturalne kryjówki dla gryzoni oraz ogranicza dostęp do źródeł wody, którą gromadzą rośliny.

Wszelkie odpady w tym odpady komunalne i poprodukcyjne szczególnie przy produkcji spożywczej, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy regularnie opróżniać oraz czyścić i w miarę możliwości dezynfekować. Best-pest w oparciu o własną linię urządzeń deratyzacyjnych projektuje i buduje systemy monitorowania i zwalczania gryzoni.