Powszechna deratyzacja

Powszechna deratyzacja

W związku z obowiązkowymi akcjami powszechnej deratyzacji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wiosna, jesień) w miastach zachęcamy do współpracy w zakresie odszczurzania obiektów użyteczności publicznej, nieruchomościach mieszkalnych, zakładach usługowych, handlowych, sklepach, magazynach, placówkach służby zdrowia itd. Oferujemy usługi deratyzacji przy użyciu sprawdzonych preparatów.

Nasze kilkunastoletnie doświadczenie we wcześniejszych akcjach powszechnej deratyzacji w województwie śląskim i małopolskim gwarantuje skuteczne i bezpieczne metody zwalczania gryzoni.