Dlaczego należy chronić zakład przed szkodnikami?

Szkodniki powodują:

 • rozprzestrzenianie chorób,
 • niszczenie mienia,
 • pożary, zalania, blokowanie wentylacji, pogorszenie estetyki
 • niepotrzebne wydatki,
 • zanieczyszczenie produktu, uszkodzenia opakowań
 • zmniejszenie zysków,
 • wzrost liczby reklamacji, zrywanie umów
 • utratę reputacji,
 • zmniejszenie liczby klientów

 

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i procedur eliminuje się zagrożenia dla zdrowia. Stosowanie zasad GHP obejmują między innymi:

 • Lokalizację i otoczenie obiektu,
 • Procesy mycia i dezynfekcji,
 • Kontrolę odpadów,
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami, szkolenie personelu,
 • Prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP.

 

IPM – Zintegrowane Zwalczanie Szkodników (Integrated Pest Management ) –  jest pewnym, zaplanowanym procesem zapobiegania i ewentualnie zwalczania szkodników, metodami które są proste, niedrogie i bezpieczne dla ludzi i środowiska. IPM skupia się na usuwaniu przyczyn bytowania szkodników poprzez minimalizację dostępu do żywności, wody i kryjówki. Inne określenia IPM:

 • Innowacyjne zwalczanie szkodników
 • Inteligentne zwalczanie szkodników

 

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, procedury mające na celu zabezpieczenie żywności poprzez identyfikację, oszacowanie skali i możliwości wystąpienia zagrożeń podczas całego procesu produkcyjnego oraz procesu obrotu żywnością. Skutkiem wprowadzenia systemu HACCP jest określenie metod eliminacji lub zmniejszenia zagrożenia  oraz opracowania działań korygujących.

System HACCP opiera się na zasadach:

 • Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli
 • Identyfikacja limitów krytycznych
 • Ustalenie systemu monitorowania
 • Określenie działań korygujących
 • Ustalenie procedur weryfikacji systemu
 • Ustalenie procedur zapisów