Biolog terenowy

Biolog terenowy 

Inspekcje Biologa Terenowego – audyt mający na celu określenie zagrożeń związanych ze szkodnikami i ich zwalczaniem w zakładach głównie przetwórstwa spożywczego. Dzięki uprawnieniom biologa terenowego opracowujemy i wdrażamy pisemną procedurę zabezpieczenie obiektów zgodnie z systemami:

  • GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej,
  • GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjne,
  • HACCP – Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Ponadto, w zakresie działalności biologa terenowego, określamy aktywność szkodników w budynkach i pomieszczeniach, prowadzimy doradztwo w zakresie zwalczania szkodników, prowadzimy dokumentację Pest Control, doradzamy w zakresie standardów higienicznych IFS i BRC, przygotowujemy raporty końcowe oraz przeprowadzamy audyty i walidacje działalności firmy DDD. Każdy audit zakończony jest sporządzeniem szczegółowego raportu.