Ekspert radzi

Biolog terenowy Inspekcje Biologa Terenowego – audyt mający na celu określenie zagrożeń związanych ze szkodnikami i ich zwalczaniem w zakładach…
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Nie ma dwóch identycznych przypadków. Obiekty, które zabezpieczamy przed szkodnikami, różnią się wielkością, położeniem i…
Szkodniki powodują: rozprzestrzenianie chorób, niszczenie mienia, pożary, zalania, blokowanie wentylacji, pogorszenie estetyki niepotrzebne wydatki, zanieczyszczenie produktu, uszkodzenia opakowań zmniejszenie zysków,…
Powszechna deratyzacja W związku z obowiązkowymi akcjami powszechnej deratyzacji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wiosna,…